Vår Historia

Tanken på ett Scoutmuseum föddes redan 1996 då tre Scoutledare träffades på initiativ av Eyre Wahlsten, för att diskutera bildandet av ett Scoutmuseum i Helsingborg.

En utökad arbetsgrupp bildades i början av 1997. En inbjudan till informationsträff skickades den 11 Mars till Scoutkårer och Scoutgillen i Nordvästra Skåne, det bildades då en interimstyrelse om 7 personer.

Två Scoutledare medverkade i Scoutmuseéts namn med sina privata samlingar i Midvinterljus 1997.

Den 20 November 1997 kallades till ett nytt möte där det beslutades om bildandet av ett Scoutmuseum för Nordvästra Skåne. En styrelse på 7 personer utsågs och stadgar fastställdes. 1998 med titeln Läger och 1999 med titeln Blåvingar och Vargungar, hade Scoutmuseét med lånade föremål två välbesökta utställningar på Fredriksdals Friluftsmuseum…….