Bli Medlem i Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening

Vi ser dig gärna som medlem i Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening, och hälsar alla varmt välkomna.
För att bli medlem betalar du in 75 Kr på Bankgiro 175-8416  (Märk med ditt namn) 
Samt fyller i ditt namn, personnummer, adress och telefon i kontaktformuläret här på sidan
Även föreningar är välkomna som medlem, medlemsavgift för förening är 125 Kr